DSC02969

STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Kornela Makuszyńskiego

w WĘGROWIE

 

logo.bmp

 

 

 

Pole tekstowe: O NASstrona6

Pole tekstowe: BAZA DYAKTYCZNAstrona6

Pole tekstowe: AKTUALNOŚCIstrona6

Pole tekstowe: DOKUMENTYstrona6

Pole tekstowe: GALERIAstrona6

Pole tekstowe: HISTORIAstrona6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 
strona6

 

 

Szkoła Podstawowa w Węgrowie

Węgrów 31

55-095 Mirków

 

tel/fax: (0)71 398 79 95

email_0

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

"Non scholae, sed vitae discimus"

 Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce prosi rodziców o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do uzyskania informacji na temat oczekiwanych form wsparcia rodzin posiadających troje i więcej dzieci  w ramach opracowywanego projektu Karty Dużej Rodziny.
Prosimy o wypełnienie ankiety przez rodziców/opiekunów rodzin wielodzietnych

 

link: http://www.interankiety.pl/interankieta/af9900e1e154f02a3a1e9224edb7fafb.xml

 

 

Szkoła nasza umożliwia uczniom

wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze: intelektualnym,

psychicznym i moralnym.

Ukierunkowuje ucznia na poszukiwanie

prawdy, dobra, piękna

i własnego miejsca w świecie.

 

 

W pracy wychowawczo-pedagogicznej staramy się wychowywać dziecko tak, aby było świadome,

że przynależy do regionu i kraju,

jest gotowe aktywnie uczestniczyć w jego życiu.

Kształtujemy wartości społeczne jak:

Ojczyzna, patriotyzm, tradycja, godność człowieka, praworządność, sprawiedliwość

oraz wartości osobowe jak:

dobroć, prawda, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, cierpliwość.

 

 

 

___________________________________________________________________________

Naszymi atutami są:

- Jesteśmy szkołą dobrze wychowującą, opiekuńczą i w pełni bezpieczną, pozbawioną przemocy.

- Nauka odbywa się w nielicznych klasach w rodzinnej atmosferze.

- Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia biorąc udział w licznych występach oraz w konkursach

- Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

- Lekcje informatyki od klasy I.

 

 

 

men

 

 

kuratorium

 

 

oke

 

 

gmina

 

 

 

 

nakretki-baner-2.png